HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách cập nhật Slider hình ảnh cho Website với SaleKit

05/12/2019 - Cách tạo Slider mới trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo, cập nhật Slider mới, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashboard, vào Website >> Slider

Bước 2: Tại cửa sổ Slider, ấn Thêm mới Slider