HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách kiểm tra thống kê lịch hẹn trên SaleKit

06/12/2019 - Cách kiểm tra thống kê lịch hẹn trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để kiểm tra số lượng lịch hẹn của bạn với khách hàng trên SaleKit, bạn làm theo cách dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashboard, vào Lịch hẹn >> Thông kê

Bước 2: Tại cửa sổ Thông kê lịch hẹn, bạn có thể rà soát thông tin đặt lịch 

 

Có các mốc thời gian được tính:

- Hôm nay

- Hôm qua

- 7 ngày gần đây

- 30 ngày gần đây

- Tháng này

- Tháng trước

- Custom Range: bạn tự chọn lịch theo ngày bạn mong muốn

Chúc bạn thành công!