HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách nhập kho trên SaleKit

13/07/2019 - Cách nhập kho trên SaleKit

Để nhập kho hàng trên SaleKit, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chọn mục Kho hàng >> Nhập, xuất kho

Bước 2: Điền các thông tin nhập kho

Các thông tin bao gồm: Tên kho hàng, Ngày nhập, Bên giao, Lý do, Tên sản phẩm, Số lượng nhập

Bước 3: Ấn Lưu phiếu để hoàn tất quá trình nhập kho

Bạn quản lý danh sách các lần nhập kho tại mục Sản phẩm >> Nhập, xuất kho.

Chúc bạn thành công!