HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách tạo bài viết trên Website với SaleKit

04/12/2019 - Cách tạo bài viết bán hàng với SaleKit

Bạn có thể tạo một bài viết bán hàng cho riêng mình với SaleKit qua hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào Website (1) >> Bài viết (2) >> Thêm mới (3)

Bước 2: Điền thông tin, nội dung bài viết bàn hàng

Tại đây, có những mục bạn phải cung cấp đầy đủ:

- Tiêu đề: đây là mục bắt buộc không được bỏ trống

- Ảnh: Size ảnh phù hợp 240x120, <100KB/ảnh

- Link video: chèn đường dẫn link video trên Youtube

- Danh mục: Chọn danh mục phù hợp với nội dung bài viết của bạn

- Mô tả ngắn: Tóm tắt chi tiết nội dung bài viết của bạn, giới hạn ký tự là 200 từ

- Nội dung: Triển khai bài viết

Bước 3: Ấn LƯU NHÁP nến như bài viết bạn chưa hoàn thành

Bước 4: Ấn XUẤT BẢN khi bạn đã hoàn thành bài viết của mình

Chúc bạn thành công!