Tạo danh mục sản phẩm

Để tạo danh mục các sản phẩm để hiển thị trên website và quản lý trong Salekit CRM, tại cửa sổ Dashboard, bạn chọn Sản phẩm >> Danh mục

Màn hình cài đặt Danh mục được hiển thị như hình ảnh bên dưới. Bạn click chọn + Danh mục mới tương ứng với các mục Danh mục sản phẩm, Danh mục bài viếtDanh mục dịch vụ.

Danh mục sản phẩm:

Tại đây, bạn cần điền thông tin về Tên danh mụcHình ảnh đại diện, SEO Tiêu đề và SEO Mô tả cho danh mục để hiển thị trên website và click Lưu để hoàn tất quá trình.

Danh mục bài viết và Danh mục dịch vụ:

Tại đây, bạn cần điền thông tin về Tên danh mụcHình ảnh đại diện cho danh mục để hiển thị trên website và click Lưu để hoàn tất quá trình.

Bạn có thể thêm nhiều danh mục và chỉnh sửa, bật/tắt hay xóa danh mục trên website của mình. Để thay đổi vị trí cho danh mục và phân cấp danh mục, bạn thao tác kéo thả chuột (lên trên - xuống dưới để thay đổi vị trí, sang trái - sang phải để thay đổi cấp danh mục). Salekit cho phép tạo danh mục con đến cấp 3.

Chúc bạn thành công!