Chỉnh sửa thông tin kho

Trong quá trình quản lý kho, thông tin kho có thể thay đổi về Địa chỉ hay thông tin người quản lý. Để thuận tiện cho việc giao nhận hàng hóa khi kết nối với đơn vị vận chuyển, bạn cần chỉnh sửa thông tin kho.

Để chỉnh sửa thông tin kho trên Salekit, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Tại giao diện Quản lý, bạn vào mục Kho hàng. Chọn Cài đặt tại Kho hàng mà bạn muốn Chỉnh sửa thông tin kho.

chinh-sua-thong-tin-kho-1

Bước 2: Tại đây, bạn có thể Chỉnh sửa các thông tin:

+ Tên kho: Tên Kho hàng mà bạn đặt

+ Quản lý kho: Tên người quản lý

+ Tỉnh/Thành phố: Tỉnh/Thành phố đặt Kho hàng

+ Quận/Huyện: Quận/Huyện đặt Kho hàng

+ Số điện thoại: Số điện thoại người phụ trách kho

+ Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của kho

chinh-sua-thong-tin-kho-2

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất quá trình Chỉnh sửa thông tin kho.

chinh-sua-thong-tin-kho-4

Chúc bạn thành công!