Quản lý chuyên mục tư vấn Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp là một mục hiển thị trên Website nhằm tạo ra sự tương tác ảo giữa khách hàng và Website. Ở đó sẽ chứa những câu hỏi thường gặp của khách hàng khi quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ trên Website của bạn mà chưa quyết định mua hàng. Cũng như sẽ có sẵn câu trả lời của Website giúp cho khoảng thời gian quyết định mua hàng của khách hàng diễn ra nhanh chóng, qua đó Website của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. 

Để cài đặt chuyên mục tư vấn Hỏi - Đáp trên SaleKit, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bật module Hỏi đáp:

Tại màn hình Website trên Salekit, bạn click vào mục Cài đặt >> Module >> Bật ON ở module Hỏi đáp .

hoi dap

Bước 2: Tạo chuyên mục Hỏi đáp: 

Sau khi bật Module Hỏi đáp, các website trong shop đó sẽ được cập nhật phần hỏi đáp.

Bạn quay trở về màn hình Dashboard >> Bấm chọn website cần cài đặt >> Hỏi đáp. Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Để tạo mới chuyên mục hỏi đáp, bạn bấm nút Thêm mới

Bước 3: Cập nhật thông tin chuyên mục Hỏi - Đáp:

- Bạn cần điền các thông tin:

+ Người hỏi: Tên của người hỏi

+ Số điện thoại: Số điện thoại của người hỏi 

+ Câu hỏi: Nội dung câu hỏi

+ Trả lời: Nội dung giải đáp cho câu hỏi 

Lưu ý: Những thông tin được gắn dấu * bạn cần bắt buộc hoàn thiện.

Bước 3: Click vào Bản nháp nếu như bài viết bạn chưa hoàn thành và Xuất bản khi bạn đã hoàn thành bài viết của mình. Sau đó bấm Lưu để hoàn tất.

hoi dap

Sau khi hoàn tất, tại giao diện Hỏi đáp, bạn cũng có thể Xóa hoặc Chỉnh sửa câu hỏi.

hoi dap

Chúc bạn thành công!