Xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel

Trên Salekit, hệ thống cho phép xuất toàn bộ dữ liệu đơn hàng từ Salekit ra file excel. Để xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện Dashboard, bạn chọn Đơn hàng >> Export để tải toàn bộ dữ liệu đơn hàng từ Salekit sang Excel và lưu về máy tính.

huong-dan-xuat-don-hang-1

Bước 2: Chọn thư mục Lưu file về máy. Sau đó nhấn nút Save để Xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel và lưu về máy tính.

huong-dan-nhap-xuat-don-hang-3

Chúc bạn thành công!