Xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel

Trên Salekit, hệ thống cho phép xuất toàn bộ dữ liệu đơn hàng từ Salekit ra file excel.

Để xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel, tại giao diện Dashboard, bạn chọn Đơn hàng >> Export >> Chọn thư mục Lưu file về máy >> Save 

Sau khi Export thành công, file Exce sẽ có giao diện như hình bên dưới: 

Chúc bạn thành công!