HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách cập nhật thông tin cá nhân trên SaleKit

12/07/2019 - Cách cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để cập nhật thông tin cá nhân trên SaleKit, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại cửa sổ màn hình Dashboard, bạn lựa chọn biểu tượng (1) (quan sát hình vẽ)

Bước 2: Hoàn thiện form thông tin khách hàng

Form điền thông tin khách hàng/ thông tin cá nhân hiển thị như sau:

Hoàn thiện form thông tin khách hàng trên SaleKit

Tại đây, bạn cập nhật các thông tin theo form: avatar, họ tên, số điện thoại, email, giới tính, thành phố.

Bạn cũng có thể quan sát thấy mã ID của mình trên Salekit, cụ thể mã ID trên hình vẽ demo là: 23280

Lưu ý: Những thông tin chứa dấu * là những thông bắt buộc cần hoàn thiện.

Bước 3: Nhấn LƯU để hoàn tất thông tin cá nhân

Chúc bạn thành công!