HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách gửi tin nhắn nhắc lịch cho khách hàng trên SaleKit

06/12/2019 - Cách tạo cài đặt lịch hẹn tin nhắn trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo tin nhắn nhắc lịch trên SaleKit, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashbroad, vào Lịch hẹn (1) >> Nhắc lịch (2)

Bước 2: Tại cửa sổ cài đặt tin nhắn, bạn cần nhập nội dung để gửi tin nhắn qua SMS hoặc Messenger

- Để gửi tin nhắn qua Messenger, bạn cần kết nối Salekit với Fchat tại đây.

- Đẻ gửi tin nhắn qua SMS, bạn cần cài đặt dịch vụ gửi sms brandname

Bước 3: Ấn LƯU để hoàn tất quá trình cài đặt lịch hẹn tin nhắn gửi cho khách hàng

Chúc bạn thành công!