HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách phân quyền user cho cửa hàng

12/07/2019 - Cách phân quyền user cho cửa hàng trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để phân quyền user cho cửa hàng, trước hết bạn cần tạo danh sách cửa hàng.

>>> Tham khảo hướng dẫn tạo cửa hàng tại đây.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng: đối với tài khoản miễn phí bạn chỉ được kết nối với 1 cửa hàng. Muốn kết nối với nhiều cửa hàng hơn, bạn cần nâng cấp lên các bản trả phí.

>>> Tham khảo chi tiết BẢNG GIÁ các gói dịch vụ của Salekit

Phân quyền user cho cửa hàng lần lượt theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ phân quyền nhân viên, lựa chọn PHÂN QUYỀN CỬA HÀNG

Bước 2: Tùy chọn trong cửa sổ PHÂN QUYỀN CỬA HÀNG 

Trong danh sách cửa hàng đã tạo, bạn lựa chọn cửa hàng muốn phân quyền, sau đó chọn nhân viên (1) >>> chọn quyền (2) >>> và nhấn CẬP NHẬT (3)

Chúc bạn thành công!