HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách phân quyền user cho kho

12/07/2019 - Cách phân quyền user cho kho trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Tương tự như với phân quyền nhân viên cho cửa hàng, để phân quyền user cho kho, trước hết bạn cần tạo danh sách kho.

>> Xem cách tạo kho mới tại đây.

Sau đó thực hiện lần lượt theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ phân quyền nhân viên, lựa chọn PHÂN QUYỀN KHO

Bước 2: Cài đặt tại cửa sổ màn hình phân quyền shop

Tại đây bạn cần lựa chọn kho hàng muốn phân quyền, sau đó chọn nhân viên (1) >>> chọn quyền (2) và CẬP NHẬT (3)

Lưu ý:

- Bạn phải phân quyền user cho shop trước khi phân quyền user cho cửa hàng và kho.

- Các quyền được lựa chọn để phân cho nhân viên trong cửa hàng và kho bao gồm:

+ Quyền Owner

+ Quyền Admin

+ Quyền Kế toán

+ Quyền Marketing

+ Quyền Sale

+ Quyền Kho

+ Quyền Biên tập

+ Quyền Nhân viên

Sau khi đã phân quyền user cho shop, cửa hàng và kho. Tại cửa sổ PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN, bạn có thể theo dõi và quản lí được các quyền của từng nhân viên.

Trong đó, có thể quan sát:

+ (1) Tên nhân viên và quyền trên shop/doanh nghiệp

+ (2) Cửa hàng và quyền của nhân viên trong cửa hàng

+ (3) Kho và quyền của nhân viên trong kho

Chúc bạn thành công!