HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách tạo doanh nghiệp mới trên SaleKit

11/07/2019 - Cách tạo doanh nghiệp mới trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo doanh nghiệp mới trên SaleKit, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI

Khi đăng ký/ đăng nhập tài khoản thành công trên SaleKit, giao diện làm việc hiển thị như sau:

Tại đây, để đăng ký doanh nghiệp mới, bạn click nút ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI

Đăng ký doanh nghiệp mới trên Salekit

Bước 2: Hoàn thiện thông tin doanh nghiệp

Cửa sổ màn hình đăng ký doanh nghiệp hiển thị như sau:

Hoàn thiện thông tin đăng ký doanh nghiệp mới

Tại đây, bạn cần cập nhật đầy đủ các thông tin bao gồm:  avatar, tên doanh nghiệp, email, số điện thoại.

Lưu ý: Những thông tin chứa dấu * là những thông bắt buộc cần hoàn thiện.

Bước 3: Click nút ĐĂNG KÝ  để hoàn tất quá trình tạo doanh nghiệp mới

Khi đăng ký thành công, màn hình Dashboard của Salekit sẽ hiển thị như sau:

Màn hình Dashboard của SaleKit

Tại màn hình Dashboard, bạn có thể theo dõi các thông tin về: thống kê đơn hàng, thống kê lịch hẹn, gói dịch vụ đang sử dụng cũng như các menu chức năng chính của phần mềm.

Chúc bạn thành công!