HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách tạo kho mới trên SaleKit

13/07/2019 - Cách tạo kho hàng mới trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo kho mới, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào mục Kho hàng >> Danh sách kho >> Thêm kho

Bước 2: Cập nhật các thông tin trên màn hình hiển thị

Các thông tin * là các thông tin bắt buộc, bạn cần hoàn thiện để tạo kho mới.

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất quá trình thêm kho mới

Sau khi đã thêm các kho mới, bạn quản lý các kho hàng của mình trong mục Kho hàng >> Danh sách kho.

Chúc bạn thành công!