HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách thêm user và phân quyền user cho shop trên SaleKit

12/07/2019 - Cách thêm user và phân quyền user cho shop trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Bạn có thể phân quyền cho user khác vào quản lý shop theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashboard, lựa chọn chức năng CÀI ĐẶT (1) >>> NHÂN VIÊN (2)

Bước 2: Lựa chọn THÊM MỚI

Bước 3: Cập nhật quyền nhân viên

Cửa sổ phân quyền nhân viên vào Shop hiển thị như trên, tại đây bạn nhập địa chỉ email người được phân quyền (1), chọn quyền (2) và nhấn CẬP NHẬT (3)

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users, sales và các quyền khác
+ Quyền Kế toán: Xem báo cáo đối soát SaleMall-Shop
+ Quyền Marketing: Xem thông tin đơn của toàn shop
+ Quyền Sale: Xem và xử lý đơn hàng
+ Quyền Kho: Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa
+ Quyền Biên tập: Viết bài, đăng sản phẩm trong Shop
+ Quyền Nhân viên: Được phân quyền quản lý tài sản

 Chúc bạn thành công!