HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cập nhật thông tin shop trên SaleKit

12/07/2019 - Hướng dẫn cập nhật thông tin shop trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để cập nhật thông tin shop, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập: Dashboard >>> Cài Đặt (1) >>> Cài Đặt Shop (2)

Bước 2: Click chọn THÔNG TIN SHOP và hoàn thiện các thông tin liên quan đến Shop

Các thông tin bao gồm: tên shop (1), địa chỉ email (2), điện thoại (3), địa chỉ (4)

Bước 3: Nhấn LƯU để hoàn tất quá trình

Chúc bạn thành công!