Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng

Để cập nhật Trạng thái xử lý đơn hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Tại Dashboard chọn mục Đơn hàng, sau đó bấm vào Nút chỉnh sửa ở bên phải màn hình tại đơn mà bạn muốn Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

huong-dan-cap-nhat-trang-thai-don-hang-11

Bước 2: Click vào mục Trạng thái xử lý góc bên trái màn hình và đổi từ Trạng thái cũ sang Trạng thái mới.

huong-dan-cap-nhat-trang-thai-don-hang-11 (2)

Dưới đây là các Trạng thái đơn hàng mà bạn có thể thay đổi:

+ Chưa xử lý: Đơn hàng mới tạo chưa qua xử lý

+ Đang xử lý: Đang tạo vận đơn

+ Chưa giao hàng: Đã tạo vận đơn nhưng chưa giao cho đơn vị vận chuyển

+ Đang giao hàng: Là những đơn đang trên đường vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng

+ Thành công: Là những đơn hàng đã giao thành công và đã được thanh toán hết tiền

+ Đã hủy: Đơn hàng khách hàng đặt nhưng báo đặt nữa, chưa giao

+ Trả lại: Là những đơn hàng đã vận chuyển nhưng khách hàng không nhận hàng.

+ Hoàn hàng: Là những đơn đã vận chuyển nhưng khách hàng không nghe máy

+ Đã xóa: Những đơn lỗi cần hủy

Ví dụ như với đơn đã giao hàng thành công, từ trạng thái Đang giao hàng bạn chuyển qua trạng thái Thành công.

Bước 3: Cập nhật trạng thái ở Thanh trạng thái phụ bên cạnh thanh Trạng thái xử lý.

huong-dan-cap-nhat-trang-thai-don-hang-11 (3)

 

Bước 4: Cuối cùng, chọn Lưu chỉnh sửa để hoàn tất quá trình Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

huong-dan-cap-nhat-trang-thai-don-hang-11 (4)

Chúc bạn thành công!