HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn gửi mail cho khách hàng với mẫu mail có sẵn trên SaleKit

10/12/2019 - Hướng dẫn gửi mail cho khách hàng với mẫu mail có sẵn trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Với những mẫu mail có sẵn được tích hợp trong phần mềm SaleKit, bạn có thể dễ dàng gửi mail cho khách hàng. Dưới đây là các bước hướng dẫn:

Bước 1: Chọn Automation (1) >> Gửi mail (2) >> +Thêm mới (3)

Bước 2: Tại cửa sổ Thêm chiến dịch, bạn sẽ phải điền nội dung mail và chọn thông tin cần thiết

- Chọn template: Có sẵn các mẫu mail, bạn có thể chọn mẫu theo mong muốn của mình

- Tên chiến dịch: Bạn điền tên chương trình mà bạn chạy mail gửi khách hàng

- Tỉnh/Thành phố: Địa điểm mà chương trình của bạn diễn ra

- Chọn nhãn: Bạn cần chọn nhãn khách hàng mà bạn đã phân ra, tùy theo chiến dịch này nhằm đến đối tượng nào. Nếu không chọn thì hệ thống tự động gửi mail đến tất cả khách hàng

- Gửi ngay

- Gửi theo lịch: set thời gian, ngày bạn muốn gửi mail đến khách hàng

- Tiêu đề mail

- Nội dung gửi

Bước 3: Ấn GỬI để gửi mail của bạn tới khách hàng.

Nếu bạn chưa hoàn thành xong mail hoặc chưa gửi ngay thì ấn LƯU NHÁP  

Chúc bạn thành công!