HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo Album đơn hàng trên SaleKit

05/12/2019 - Cách tạo Album đơn hàng với SaleKit

Bước 1: Click mục Website (1) >> Album (2) >> Thêm Album mới (3)

Bước 2: Thêm ảnh, điền thông tin Album mà bạn muốn tạo

- Mục có dấu * là yêu cầu bắt buộc phải điền đầy đủ

- Mô tả Album: Tối đa 200 ký tự

Bước 3: Ấn LƯU để hoàn tất quá trình 

Chúc bạn thành công!