HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo chiến dịch giảm giá trên Website với SaleKit

13/07/2019 - Hướng dẫn tạo chiến dịch giảm giá trên Website với SaleKit

Để tạo chiến dịch giảm giá trên website, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm >> Coupon

Bước 2: Cập nhật các thông tin về chiến dịch

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quá trình

Danh sách các chiến dịch, các mã giảm giá được hiển thị trong mục Sản phẩm >> Coupon

Chúc bạn thành công!