HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm trên SaleKit

13/07/2019 - Cách tạo danh mục sản phẩm trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo danh mục các sản phẩm trên website, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào Sản phẩm >> Danh mục >> Danh mục mới

Bước 2: Cập nhật tên danh mục và loại danh mục

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất quá trình tạo danh mục

Bạn có thể thêm nhiều danh mục cho Website của mình. Các danh mục sẽ hiển thị trong mục Sản phẩm >> Danh mục. Tại đây, bạn có thể chỉnh sứa, bật/tắt hay xóa danh mục trên website của mình.

Để hiện danh mục sản phẩm trên website, bạn chọn trạng thái ON, khi đó, website sẽ có gia diện phần danh mục như hình dưới đây:

Chúc bạn thành công!