HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo form đăng ký trên SaleKit

10/12/2019 - Cách tạo form đăng ký trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tạo form đăng ký trên Website của bạn với phần mềm SaleKit, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashbroad, vào Automation (1) >> Form đăng ký (2) >> +Form (3)

Bước 2: Tại cửa sổ Tạo form đăng ký, có 2 bước để hoàn thiện form của bạn, bạn thực hiện lần lượt các bước 

1. Tạo Form

Bạn điền đầy thông tin để tạo form. Form có thể hiện đầy đủ các phần như Họ & tên, Điện thoại, Email, Ghi chú. Nếu bạn không muốn hiện phần nào thì bỏ tích. 

2. Thank you

- Chọn sản phẩm: đây là sản phẩm mà khách hàng đã đăng ký qua form đăng ký

- Gắn tag: thẻ tag bạn đã tạo ví dụ: mỹ phẩm, nam, nữ...

- Trang cảm ơn: địa chỉ trang web, url của khách hàng 

- Nội dung cảm ơn (bạn chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức là Trang cảm ơn hoặc Nội dung cảm ơn): 

- Tiêu đề mail

- Nội dung email cho người đăng ký

Bước 3: Ấn Tạo form để hoàn tất quá trình 

Chúc bạn thành công!