Hướng dẫn tạo Form Email Automation

Để tạo form đăng ký cho Popup, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại giao diện quản lý, bạn chọn Email >> Form >> +Form

tao-form-email-1

Bước 2: Tại giao diện Tạo Form, bạn hoàn thiện các thông tin sau: Tên form, Tiêu đề form, Font chữ, Cỡ chữ, Màu chữ, Nút đăng ký.

tao-form-email-2

 

Trong mục Bố cục khung, bạn có thể thêm các trường thông tin để yêu cầu khách hàng điền vào khi nhấn nút đăng ký bằng cách Kéo thả trường bất kỳ (File Upload, Text Field, Text Area, Email, Number, Date) vào mục Bố cục khing.

Sau khi hoàn tất nội dung giao diện Tạo form, bạn chuyển sang giao diện Thank you (Giao diện sẽ hiển thị sau khi khách hàng điền xong thông tin và nhấn nút đăng ký)

tao-form-email-3

Tại đây, bạn có thể gắn Link trang website đã có sẵn trên Internet (ví dụ như với email gửi tặng tài liệu, sau khi người dùng nhập thông tin và ấn nút nhận tài liệu, hệ thống sẽ hiển thị đường link để người dùng download tài liệu). 

Hoặc chọn Tag cảm ơn của Form. Tại đây, bạn hoàn thiện thông tin Tiêu đề email và nội dung email cảm ơn.

Bước 3: Chọn Cập nhật form để hoàn tất quá trình tạo Form.

Tại giao diện màn hình Form đăng ký, bạn có thể tạo Form mới bằng cách chọn +Form.  Với những Form đăng ký đã tạo sẵn, bạn có thể thực hiện các hành động: Sửa, Xóa, Sao chép mã nhúng, Mã API để gán vào website, Xem trước giao diện Form.

tao-form-email-4

 

Chúc bạn thành công!