HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tạo tag khách hàng trên SaleKit

12/07/2019 - Hướng dẫn tạo tag khách hàng trên SaleKit

Tag khách hàng giúp bạn quản lý khách hàng của mình dễ dàng hơn. Để tại tag khách hàng, bạn làm theo cách bước sau đây:

Bước 1: Truy cập: Dashboard >>> Cài Đặt (1) >>> Cài Đặt Shop (2)

Bước 2: Click chọn NHÃN KHÁCH HÀNG

Bước 3: Tạo nhãn

Tại đây, bạn có thể bất kỳ nhãn khách hàng nào bạn mong muốn vào ô Nhập tên nhãn và lựa chọn THÊM NHÃN

Bạn cũng có thể xóa hoặc sửa các tag khách hàng đã thêm.

Chúc bạn thành công!