HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn thêm Đại lý trên SaleKit

06/12/2019 - Cách thêm đại lývới phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để thêm đại lý trên Website với SaleKit, bạn làm theo cách dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashbroad, vào Khách hàng (1) >> Đại lý (2) >> Thêm chức danh (3)

Bước 2: Tại cửa sổ Chức danh, ấn Chức danh đại lý để thêm thông tin đại lý

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin tại cửa sổ Thêm chức danh đại lý

Bước 4: Ấn LƯU để hoàn thành quá trình thêm đại lý trên SaleKit

Chúc bạn thành công!