HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn thêm dịch vụ với SaleKit

04/12/2019 - Cách thêm dịch vụ với phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để thêm dịch vụ với SaleKit, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm (1) >> Dịch vụ (2) >> Thêm dịch vụ (3)

Bước 2: Nhập thông tin dịch vụ

Các thông tin * là các thông tin bắt buộc, bạn cần hoàn thiện để tạo dịch vụ.

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất quá trình thêm sản phẩm mới trên website

Chúc bạn thành công!