HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website với SaleKit

13/07/2019 - Cách thêm sản phẩm trên Website với phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để thêm sản phẩm trên Website với SaleKit, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm >> Sản phẩm >> Thêm sản phẩm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất quá trình thêm sản phẩm mới trên website

Bạn có thể xem danh sách các sản phẩm của mình và xem trạng thái tồn kho, chỉnh sửa thông tin sản phẩm và chọn trạng thái hiển thị của sản phẩm trong mục Sản phẩm >> Sản phẩm.

Các sản phẩm sẽ được hiển thị trên giao diện website của bạn như trong hình ảnh dưới đấy:

 Bạn cũng có thể Import/Export danh sách các sản phẩm của mình trong mục Import/Xuất File.

Chúc bạn thành công!