HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn thêm Thương hiệu trên SaleKit

04/12/2019 - Cách cài đặt thêm thương hiệu trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để cài đặt thêm thương hiệu trên SaleKit, bạn làm theo các hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập Dashboard >>> Cài Đặt (1) >>> Thương hiệu (2)

Bước 2: Click vào ô Thương hiệu bên phải màn hình

Bước 3: Hoàn thiện các thông tin thương hiệu

Các thông tin * là các thông tin bắt buộc, bạn cần hoàn thiện để tạo thương hiệu.

Bước 4: Nhấn LƯU để hoàn tất quá trình cài đặt thương hiệu

Chúc bạn thành công!