HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn tìm liệu trình trên Salekit

05/12/2019 - Cách tìm liệu trình với phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để tìm liệu trình với SaleKit, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập Dashbroad >> Liệu trình

Bước 2: Tại cửa sổ Liệu trình, bạn nhập tên, email, mobile để tìm thông tin mong muốn

Có 4 trạng thái liệu trình: Mới, Hoạt động, Đã xong, Tạm dừng, Hủy

Chúc bạn thành công!