HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn trả lời, tư vấn khách hàng trên Website với SaleKit

04/12/2019 - Cách phản hồi thắc mắc của khách hàng trên phần mềm quản lý đơn hàng SaleKit

Để phản hồi/tư vấn những thắc mắc của khách hàng trên website, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào Website (1) >> Hỏi đáp (2) >> Thêm mới (3)

Bước 2: Cập nhật tư vấn

Các thông tin * là các thông tin bắt buộc, bạn cần hoàn thiện để cập nhật tư vấn

Bước 3: Nhấn LƯU để hoàn tất quá trình cập nhật tư vấn

- Nếu bạn muốn thông tin phản hồi hiển thị trên Website thì vào Trạng thái >> Xuất bản

- Nếu bạn muốn lưu nháp phản hồi của mình vào Trạng thái >> Bản nháp

Chúc bạn thành công!