Kết nối Salekit với Ultramailer

Ultramailer là hệ thống giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người mua hàng thông qua việc gửi email / sms chăm sóc khách hàng.

Bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Salekit vào hệ thống Ultramailer để quản lý và chăm sóc. Các khách hàng đẩy từ Salekit sang cần có Email và (hoặc) SĐT.

Để kết nối Salekit và Ultramailer, trên màn hình Dashboard >> bấm chọn mục Cài đặt >> Ultramailer

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào tại đây, hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ làm việc của Ultramailer, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Ultramailer > Lưu.

Sau khi lưu token thành công, bạn có thể đồng bộ ngay lập tức những khách hàng đang có SĐT và (hoặc) email trên hệ thống Fchat sang hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập tự động đồng bộ khách hàng từ Salekit qua Ultramailer hàng ngày bằng cách bật ON tại mục Tự động đồng bộ hàng ngày.

Khi chế độ đồng bộ tự động được bật, hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ từ lần đồng bộ cuối cùng đến hiện tại vào 1:00 sáng hằng ngày và lưu lại thời gian đồng bộ lần cuối cùng cũng như số lượng khách hàng đồng bộ được để bạn quản lý.

Sau khi đồng bộ thành công, các khách hàng được đồng bộ từ Fchat sẽ được hiển thị tại mục Audience của Ultramailer.

Lưu ý: Chức năng đồng bộ tự động chỉ dành cho bản trả phí của Salekit.

Chúc bạn thành công!