Kiểm kho

Kiểm kho giúp bạn kiểm kê số lượng và tình trạng hàng hóa trong kho nhằm nắm được tình hình hàng hóa thực tế trong kho, lượng chênh lệch so với thực tế. Thông thường, việc kiểm kho thường được tiến hành theo tuần/tháng/quý/năm.

Để thực hiện kiểm kho, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý, bạn chọn Kho hàng >> Chọn kho >> Click vào biểu tượng Cài đặt

kiem-kho-1

Bước 2: Chọn danh mục Kiểm kho >> + Phiếu kiểm kho

kkkiem-kho-2

Bước 3: Màn hình Chi tiết kiểm kho hiện ra, bạn chọn Sản phẩm sau đó điền Số lượng hàng hóa Thực tế.

kiem-kho-3

Bước 4: Nhấn Thêm dòng để thêm Sản phẩm vào Phiếu kiểm kho. Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn Lưu phiếu để Tạo phiếu kiểm kho

kiem-kho-4

Bước 5: Màn hình Phiếu kiểm kho hiện ra, bạn có thể xem lại thông tin phiếu bằng cách Click vào Mã phiếu.

kiem-kho-5

Chúc bạn thành công!