Nhập/Xuất kho

Hướng dẫn Tạo phiếu nhập kho khi nhập hàng mới

Tính năng Nhập kho được sử dụng để quản lý số lượng hàng hóa được thêm vào kho và để tạo Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để Tạo phiếu nhập kho khi nhập hàng mới, bạn thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Kho hàng >> Nhập kho

nhap-xuat-kho-hang-1

Bước 2: Chọn + Nhập kho

nhap-xuat-kho-hang-2

Bước 3: Hoàn thiện đầy đủ thông tin trong mục Phiếu nhập kho:

nhap-xuat-kho-hang-3

+ Ngày nhập: Ngày nhập hàng vào kho

+ Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hàng

+ Danh sách sản phẩm: Chọn và nhập đầy đủ thông tin các mục Sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (Nếu có). Nếu chưa có sản phẩm, bạn phải tạo sản phẩm trong mục Sản phẩm trước khi thực hiện thao tác Nhập kho.

Nếu chưa có Nhà cung cấp, bạn cần Thêm nhà cung cấp bằng cách Click chọn +Nhà cung cấp

nhap-xuat-kho-hang-6

Sau đó điền đầy đủ các thông tin nhà Cung cấp vào các trường thông tin như hình dưới đây. Cuối cùng, bấm Lưu để Thêm thông tin nhà cung cấp.

nhap-xuat-kho-hang-7

Phiếu nhập kho có thể nhập cùng một lúc nhiều sản phẩm, để thêm sản phẩm mới bạn chọn Thêm dòng >> Chọn Sản phẩm sau đó điền Số lượng, Đơn giá và Ghi Chú.

nhap-xuat-kho-hang-5

Trong trường hợp thêm nhầm Sản phẩm, bạn có thể xóa Sản phẩm bằng cách kích nút Xóa ngay tại dòng Sản phẩm muốn Xóa.

Lưu ý: Bạn chỉ tạo phiếu NHẬP kho khi nhập hàng mới. Việc xuất sai phải HỦY VẬN ĐƠN hoặc HỦY ĐƠN trong đơn hàng.

Bước 4: Sau khi kiểm tra rà soát lại hết các thông tin, ấn Lưu phiếu để hoàn tất quá trình tạo Phiếu nhập kho.

nhap-xuat-kho-hang-9

Hệ thống sẽ hiển thị Các đơn đã nhập. Nếu muốn xem chi tiết Phiếu nhập hàng ngày nào, bạn chỉ cần ấn vào Mã phiếu của đơn đó.

Quản lý các đơn đã xuất

Để Quản lý các đơn đã xuất, bạn thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Kho hàng >> Xuất kho

nhap-xuat-kho-hang-11

Bước 2: Tại giao diện Xuất kho, bạn có thể xem Các đơn đã xuất theo các trường Mã phiếu, Ngày Xuất, Mã đơn, Người thực hiện, Bên giao và Tổng hàng.

nhap-xuat-kho-hang-13

Bước 3: Bạn có thể Kiểm tra các đơn đã xuất xem có thừa/thiếu/sai số lượng trong phiếu xuất kho bằng cách chọn Kiểm tra xuất kho.

nhap-xuat-kho-hang-12

Để tìm nhanh sản phẩm theo Tên sản phẩm hay Ngày tạo đơn, bạn có thể Click vào ô Chọn sản phẩm và gõ Tên sản phẩm cùng Ngày tạo đơn. Sau đó nhấn nút Tìm để tìm đơn hàng cần kiểm tra.

Chúc bạn thành công!