Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm hiển thị trên Website và quản lý trong Salekit CRM, tại cửa sổ màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩmSản phẩm > +Sản phẩm

Tại màn hình hiển thị, bạn nhập thông tin sản phẩm và click Lưu để thêm sản phẩm.

 

Hình ảnh sản phẩm: tối đa 5 hình ảnh, mỗi ảnh dung lượng < 5MB

Thông tin sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Giới hạn từ 10 - 100 ký tự
  • Mã sản phẩm: Chuyển qua mã vạch quét sản phẩm khi bán hàng trực tiếp
  • Danh mục sản phẩm: lựa chọn danh mục cho sản phẩm
  • Trọng lượng: Trọng lượng trên thông tin sản phẩm và để lên vận đơn với các đơn vị vận chuyển
  • Giá sản phẩm: Giá gốc: giá bán khi chưa khuyến mại (nếu có); Giá bán: Giá bán sản phẩm khi có khuyến mại (nếu có). Nếu không có khuyến mại, Giá bán = Giá gốc.

Lưu ý: Những nội dung có dấu * là nội dung bắt buộc.

Phân loại hàng: Phân loại theo màu sắc, kích thước,...

Chi tiết sản phẩm:

  • Mô tả: Nội dung vắn tắt hiển thị trong khoảng 200 ký tự
  • Nội dung: Đây là nơi bạn mô tả chi tiết nhất sản phẩm của mình. Bạn có thể thêm hình ảnh, video, chèn link,... để khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và những lợi ích mà sản phẩm mang lại.

Bạn có thể xem danh sách các sản phẩm của mình và xem trạng thái tồn kho, chỉnh sửa thông tin sản phẩm và chọn trạng thái hiển thị của sản phẩm trong mục Sản phẩm >> Sản phẩm.

Bạn cũng có thể Import/Export danh sách các sản phẩm của mình trong mục Import/Xuất File.

Lưu ý: Để Import danh sách khách hàng, bạn cần tải về mẫu file của Salekit và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Các sản phẩm sẽ được hiển thị trên giao diện website của bạn như trong hình ảnh dưới đây:

Chúc bạn thành công!