Quản lý danh mục

Website là một tập hợp những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Những sản phẩm, dịch vụ này được sắp xếp vào những phần mục. Đối với người quản lý Website, những phần mục này được gọi là danh mục (Category) của website. Những danh mục này thường hiện ra trong các menu của Website hoặc xuất hiện một cách độc lập.

Danh mục giúp điều hướng khách hàng chú ý đến những sản phẩm, dịch vụ thế mạnh nổi bật của mình, từ đó thúc đẩy tương tác, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Để tạo danh mục các sản phẩm để hiển thị trên website và quản lý trong Salekit, bạn làm lần lượt theo các bước sau:

Bạn truy cập vào Website trong Salekit, click chọn Danh mục >> Danh mục mới

Khi đó màn hình sẽ hiển thị popup như hình bên dưới:

Tại đây bạn cập nhật các thông tin:

- Tên danh mục

- Mô tả: dòng mô tả ngắn gọn về danh mục 

- Hình ảnh của danh mục

- Icon: Biểu tượng hiển thị cùng tên danh mục

Sau đó bạn ấn Lưu để hoàn tất.

Sau khi tạo danh mục, bạn có thể di chuyển danh mục để trở thành danh mục con của danh mục khác, cũng như Chỉnh sửa thông tin danh mục và Xóa danh mục.

Danh mục sản phẩm dùng để quản lý sản phẩm trong Salekit cũng như cài đặt hiển thị trên Website. Để hiển thị danh mục sản phẩm trên Website bạn cần cài đặt danh mục trong mục Main hoặc Footer của bố cục Website. Danh mục sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!