Quản lý đơn AFF

Công cụ quản lý đơn AFF trên Salekit giúp bạn thống kê chính xác và chi tiết số lượng đơn hàng từ kênh Affiliate. Để quản lý đơn từ Affiliate trên Salekit, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashboard, bạn vào mục Đơn hàng >> Đơn AFF.

quan-ly-aff-1

Bước 2: Tại màn hình Đơn AFF, bạn có thể thực hiện các thao tác:

- Tìm kiếm nhanh đơn hàng: bằng cách nhập Mã đơn/Họ tên sau đó bấm nút Tìm kiếm

quan-ly-aff-2

- Quản lý đơn AFF theo Ngày tạo đơn: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo khoảng thời gian mà bạn đã lựa chọn.

quan-ly-aff-3

- Quản lý đơn theo Trạng thái đơn hàng: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo trạng thái Đơn hàng mà bạn đã lựa chọn. Có 5 trạng thái đơn hàng mà bạn có thể lựa chọn bao gồm: Chưa xử lý, Đang xử lý, Đang giao hàng, Thành công, Đã hủy, Trả lại, Hoàn hàng và Đã xóa.

quan-ly-aff-4

- Quản lý đơn theo Trạng thái thanh toán: bao gồm Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Đã tạm ứng, Miễn phí và Hủy. Sau khi lựa chọn Trạng thái, hệ thống sẽ tự động lọc ra và hiển thị danh sách đơn hàng.

quan-ly-aff-5

Bạn cũng có thể thống kê đơn hàng của AFF bằng cách click chọn mục Thống kê trên màn hình đơn hàng AFF.

quan-ly-aff-6

Bước 3: Sau khi xem danh sách các đơn hàng từ nguồn AFF, kiểm tra thông tin nếu không có vấn đề gì bạn ấn Duyệt đơn bằng cách Click vào nút Duyệt ở bên tay phải màn hình. Khi này, hệ thống sẽ tự động cộng tiền Hoa hồng vào tài khoản của AFF.

quan-ly-aff-8

Để Thiết lập Hoa hồng lợi nhuận trích ra từ đơn hàng, bạn vui lòng click vào biểu tượng Avatar ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn Affiliate rồi đi vào Thiết lập các thông số cụ thể và chi tiết dựa trên chính sách dành cho AFF.

quan-ly-aff-9

Chúc bạn thành công!