Tạo Slider

Slider là một slideshow được thêm vào một trang web giúp bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các slider trên trang chủ website của mình. Chúng có thể là một chuỗi các hình ảnh, video, gif, được thay đổi liên tục với mục đích nhằm thu hút khách hàng.

Với Salekit, bạn có thể tạo Slider theo các bước sau:

Bước 1: Vào Website sau đó click vào mục Slider.

tao slider

Bước 2: Tại giao diện Slider bạn chọn Thêm mới.

tao slider

Bước 3: Trong giao diện Slider - Cập nhật bạn bạn tiến hành Chọn ảnh (1), Mô tả tóm tắt Slider (2) và điền Link liên kết Slider (3). Lưu ý các ảnh tải lên nên có kích thước giống nhau.

tao slider

Bước 4: Sau khi điền xong tất cả các thông tin, bạn chọn Lưu lại. Bạn cũng có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa Slider nếu muốn theo các bước dưới đây.

tao slider

Chúc bạn thành công!