Tạo SSL miễn phí cho website của bạn

SSL giúp mã hoá dữ liệu truyền đi từ máy chủ web và trình duyệt người dùng. Không chỉ vậy SSL còn là một tiêu chí được Google ưu tiên xếp hạng website. Đi theo xu thế đó là sự ra đời và bùng nổ của các dịch vụ SSL miễn phí

1. Lấy chứng chỉ SSL miễn phí.

Các bạn truy cập vào https://www.sslforfree.com (đây là trang cho phép generate SSL thủ công từ Let’s Encrypt) rồi nhập tên domain mà bạn muốn cài đặt SSL, sau đó chọn Create Free SSL Certificate

install-manual-ssl-free-for-website-trungquandev-01

Ở trang tiếp theo chọn Manual Verification > Manual Verification (DNS):

Sau đó đăng nhập vào tải khoản quản trị tên miền để thêm các bản ghi cần thiết

Ví dụ:

Sau khi thêm cấu hình xác thực sở hữ tên miền bạn click vào "Download SSL Certificate"

Ở trang tiếp theo, các bạn để ý vào mục Certificate Files, có 3 cái cần lưu lại là CertificatePrivate KeyCA Bundle. Click vào Dowload All SSL Certificate Files để lưu lại về máy.

Mở và nhập lần lượt từng file vào mục cấu hình SSL trên SaleKit.vn

Chúc bạn thành công