Thêm Coupon

Coupon được hiểu là một loại hình mã giảm giá được các shop, các cửa hàng tung ra để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Thông thường Coupon sẽ tồn tại ở dạng mã code thay cho việc sử dụng phiếu để tạo sự tiện lợi. Ngay tại Salekit CRM, người dùng có thể dễ dàng tạo được hệ thống mã Coupon đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Click vào Sản phẩm > Coupon > +Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin Coupon

- Tên chiến dịch

- Mã

- Lượng giảm

- Thời gian áp dụng chương trình Coupon

- Số lượng giảm

- Phạm vi áp dụng

- Trạng thái

*Chú ý: Tất cả các mục có gắn * đều bắt buộc phải điền.

Bước 3: Lưu

Dưới đây là hình ảnh danh sách mã giảm giá trong trang quản trị của Salekit. Chúc bạn thành công!