Thêm Hỏi đáp

Để cài đặt Hỏi đáp trên SaleKit một cách đơn giản và dễ dàng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Website sau đó click vào mục Hỏi đáp.

hoi dap

Bước 2: Tại giao diện Hỏi đáp bạn chọn Thêm mới.

hoi dap

Bước 3: Cập nhật hỏi đáp

hoi dap

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin:

  • Người hỏi: Thông tin người đặt câu hỏi.
  • Số điện thoại( không bắt buộc)
  • Câu hỏi
  • Trả lời

hoi dap

Bước 4: Click vào Bản nháp nếu như bài viết bạn chưa hoàn thành và Xuất bản khi bạn đã hoàn thành bài viết của mình.

hoi dap

Bước 5: Chọn Lưu

Sau khi đã lưu xong bài viết, tại giao diện Hỏi đáp bạn cũng có thể Thêm mới, Xóa hoặc Chỉnh sửa Câu hỏi nếu muốn theo hình ảnh dưới đây.

hoi dap

Chúc bạn thành công!