Thêm Notify

Notify là những thông báo có đăng ký mới khi khách hàng đang xem sản phẩm, dịch vụ trên website, landing page của bạn.

Để tạo Notify với Salekit, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào Website click chọn Notify.

tao notify

Bước 2: Tại màn hình Notify bạn lựa chọn Thêm Notify.

tao notify

 Bước 3: Sau khi click chọn Thêm Notify bạn tiến hàng điền các thông tin Danh sách notify sau:

tao notify

- Tên danh sách: Nhập tên cho danh sách.

- Thời gian chờ: tùy chỉnh

- Vị trí hiển thị: Dưới trái, Dưới phải, Trên trái, Trên phải.

- Định dạng ảnh: vuông, tròn

Bước 4: Sau khi hoàn tất các thông tin, bạn nhấn chọn Lưu.

tao notify

Chúc bạn thao tác thành công!