Thống kê email

Để thống kê email và đo lường hiệu quả chiến dịch, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Email => Thống kê

thong-ke-email-tu-dong-1

Bước 2: Giao diện Thống kê hiện ra, bạn có thể xem các thông số:

thong-ke-email-tu-dong-2

  • Opens: Số người mở email
  • Clicks: Số người Click đọc email
  • Orders: Số đơn đặt hàng từ email
  • Bonuces: Số email gửi bị lỗi
  • Reports: Số email bị người dùng báo cáo
  • Unsubs: Số email bị người dùng hủy đăng ký

Bạn cũng có thể xem và đo lường chi tiết từng email với tỷ lệ Open, Clicks, Orders, Unsubs, Bounces, Reports.

thong-ke-email-tu-dong-4

Chúc bạn thành công!