Thêm user và phân quyền user cho shop

Bạn có thể phân quyền cho user khác vào quản lý shop theo các bước sau đây:

Tại cửa sổ Dashboard, lựa chọn chức năng Cài đặt > Nhân viên > Thêm mới

Cửa sổ phân quyền nhân viên vào Shop hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây bạn nhập địa chỉ email người được phân quyền, chọn quyền và click Cập nhật để hoàn tất quá trình.

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users, sales và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền Kế toán: Xem báo cáo đối soát SaleMall-Shop
+ Quyền Marketing: Xem thông tin đơn của toàn shop
+ Quyền Sale: Xem và xử lý đơn hàng
+ Quyền Kho: Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa
+ Quyền Biên tập: Viết bài, đăng sản phẩm trong Shop
+ Quyền Nhân viên: Được phân quyền quản lý tài sản

 Chúc bạn thành công!