Tạo Website

Tại cửa sổ Dashboard, bạn chọn mục Website > Tạo Website mới

Tại màn hình hiển thị, bạn cập nhật các thông tin được yêu cầu bao gồm:

Tên site: Tên hiển thị trên tab trình duyệt

Địa chỉ: Là địa chỉ website của bạn trên Internet, ví dụ sachhay.salekit.vn/

Lưu ý: Những thông tin được gắn dấu * bạn cần bắt buộc hoàn thiện để tạo được website.

Khi tạo mới 1 website, website đó sẽ có tên miền mặc định với đuôi .salekit.vn. Để gắn tên miền riêng, bạn cần sử dụng bản trả phí của website chỉ với 10$/tháng.

Khi gắn tên miền riêng, bạn cần cấu hình salekit trong quản lý tên miền bằng cách tạo các bản ghi theo nội dung yêu cầu:

Tên Loại Giá trị
@ CNAME salekit.vn
www CNAME saleKit.vn

Nếu không thêm được bản ghi loại CNAME, bạn có thể trỏ về IP: 210.211.127.166

Bạn cũng có thể cài đặt thêm các phần bên dưới để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về Website của mình như Tiêu đề trang chủ, Từ khóaMô tả.

Sau khi đã cài đặt cấu hình website, bạn click Lưu để chuyển sang bước tiếp theo - lựa chọn giao diện cho website.

Hiện Salekit đã có 1 số mẫu giao diện website cho 1 số ngành nghề và vẫn đang tiếp tục phát triển các mẫu giao diện khác để khác hàng có nhiều lựa chọn.

Tại giao diện bạn muốn, bạn có thể bấm vào Xem trước để nhìn tổng quan giao diện website và bấm Sử dụng để lựa chọn giao diện đó cho website của mình.

Chúc bạn thành công!